- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Super User
Kategoria:

8 grudnia 2017 r. odbył się Finał XIII Olimpiady Wiedzy o BHP w Rolnictwie. Jak co roku celem przyświecającym olimpiadzie było upowszechnianie problematyki ochrony pracy, zapobiegania wypadkom w gospodarstwach rolnych oraz inspirowanie rolników do podejmowania aktywnych działań i tworzenia pożądanej kultury w zakresie bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym.

Głównym organizatorem Olimpiady był Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze. Zorganizowano ją przy współudziale:

 • Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku,

 • Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Zielonej Górze i PT w Sulęcinie

 • Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT Gorzów Wlkp.,

 • Lubuskiej Izby Rolniczej w Zielonej Górze,

 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego,

 • Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego,

 • Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zielonej Górze.

 • Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.,

 • Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział w Zielonej Górze.,

 • Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.

Uczestników, sponsorów i zaproszonych gości przywitał Dyrektor LODR w Kalsku Pan Jerzy Bielawski, który podkreślił, że dbałość o bezpieczeństwo oraz podnoszenie świadomości nabiera dużego znaczenia w związku ze złożonością prac w rolnictwie. Dyrektor uczulił rolników, aby szczególnie dbali o bezpieczeństwo dzieci w gospodarstwie rolnym, by jak najrzadziej dochodziło do nieodwracalnych tragedii.

Zasady uczestnictwa i regulamin Olimpiady przedstawił Pan Janusz Pawlak - przewodniczący komisji, przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy, Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze.

Do udziału w Olimpiadzie zgłosiło się 64 uczestników z całego województwa lubuskiego, w tym uczniowie szkół rolniczych. Do głównych zmagań finałowych przystąpiło 48 uczestników. W pierwszej kolejności przystąpili do egzaminu pisemnego w formie testu. Wyłoniono 18 uczestników z najlepszymi wynikami, którzy przystąpili do dalszych zmagań pisemnych i ustnych, celem wyłonienia zwycięzcy Olimpiady.

Laureaci konkursu:

I miejsce zajął p. Grzegorz Hanczyn z Lubczyna, gm. Bogdaniec.

II miejsce zajął p. Janusz Juszkiewicz z Zarzynia, gm. Sulęcin.

III miejsce zajął p. Łukasz Kijkowski, Lipienka, gm. Ośno Lubuskie.

Pod koniec spotkania wszystkim współorganizatorom za wieloletnie wsparcie w organizowaniu konkursu podziękował Pan Franciszek Grześkowiak, okręgowy inspektor pracy. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na bezpieczeństwo pracy, które powinno być tak samo ważne jak prowadzona działalność, nowe technologie i nowoczesny sprzęt. Pan Jerzy Bielawski zapowiedział kontynuację Olimpiady w nadchodzącym roku. 

Swoją obecnością zaszczycili nas:

Pani Bożena Ronowicz - Dyrektor OT KRUS w Zielonej Górze, Pan Roman Frankowski - Zastępca Dyrektora LODR, Pan Krzysztof Nowakowski - Zastępca Dyrektora ARiMR, Pan Karol Zieleński - Zastępca Dyrektora KOWR OT w Gorzowie Wlkp., Pan Stanisław Ganczarski - Kierownik Wydziału Rolnictwa LUW, Pani Anna Słowik - Dyrektor Biura LIR, Pan Dariusz Szymura z Komendy Wojewódzkiej PSP w Gorzowie.

Uczestnicy podkreślali, że tegoroczny test był trudny i wymagał starannego przygotowania się. Dlatego bardzo gratulujemy uczestnikom nie tylko zdobytych nagród, ale przede wszystkim wiedzy, która zostanie wykorzystana w codziennej pracy w gospodarstwie. Zdobyta i ugruntowana wiedza przysłuży się do ochrony zdrowia i życia, nie tylko swojego, ale przede wszystkim swoich bliskich.

Tegoroczni sponsorzy jak co roku ufundowali ciekawe nagrody, zakończeniem Olimpiady był uroczysty wspólny obiad.

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.lodr.pl/images/stories/Konkursy/2017/XIII-olimpiada-bhp/galeria/olimpiada-bhp-2017-01.jpg

pan Janusz Pawlak - przewodniczący komisji, przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy, Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze otwiera XIII Finał Olimpiady BHP

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.lodr.pl/images/stories/Konkursy/2017/XIII-olimpiada-bhp/galeria/olimpiada-bhp-2017-02.jpg

 Od lewej: pan Roman Frankowski - Zastępca dyrektora LODR, pan Maciej Woźniak - Kierownik Działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw w LODR, pan Jerzy Bielawski - Dyrektor LODR, pani Elżbieta Wiśniewska - Kierownik Działu Technologii Produkcji i Doświadczalnictwa w LODR, pani Agata Dulat i pani Izabela Madziar - KRUS, pani Anna Słownik - Dyrektor LIR oraz pan Stanisław Ganczarski - Kierownik Wydziału Rolnictwa przy Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.lodr.pl/images/stories/Konkursy/2017/XIII-olimpiada-bhp/galeria/olimpiada-bhp-2017-08.jpg

pan Franciszek Grześkowiak - Okręgowy Inspektor Pracy oraz pan Jerzy Bielawski - Dyrektor LODR

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://www.lodr.pl/images/stories/Konkursy/2017/XIII-olimpiada-bhp/galeria/olimpiada-bhp-2017-11.jpg

Od lewej: pan Krzysztof Nowakowski - zastępca dyrektora ARiMR w Zielonej Górze, pan Karol Zieleński - Zastępca Dyrektora KOWR OT w Gorzowie Wlkp., pan Roman Frankowski, pan Dariusz Szymura z Komendy Wojewódzkiej PSP w Gorzowie oraz pani Bożena Ronowicz - Dyrektor OT KRUS w Zielonej Górze

 

 • olimpiada-bhp-2017-01
 • olimpiada-bhp-2017-02
 • olimpiada-bhp-2017-03
 • olimpiada-bhp-2017-04
 • olimpiada-bhp-2017-05
 • olimpiada-bhp-2017-06
 • olimpiada-bhp-2017-07
 • olimpiada-bhp-2017-08
 • olimpiada-bhp-2017-09
 • olimpiada-bhp-2017-10
 • olimpiada-bhp-2017-11
 • olimpiada-bhp-2017-12
 • olimpiada-bhp-2017-13
 • olimpiada-bhp-2017-14
 • olimpiada-bhp-2017-15
 • olimpiada-bhp-2017-16
 • olimpiada-bhp-2017-17
 • olimpiada-bhp-2017-18