- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Rafał Szklarz
Kategoria:

baner

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku przy udziale KRUS Oddział Regionalny w Zielonej Górze organizuje „Konkurs na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w województwie lubuskim” w dwóch kategoriach „ekologia- środowisko” i „ekologiczne gospodarstwo towarowe”. Konkurs ma na celu identyfikację i szerzenie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie takich rozwiązań w gospodarstwach rolnych oraz rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 01 lipca 2019 r. na adres Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię ważnego certyfikatu zgodności potwierdzającego produkcję zgodnie z obowiązującymi przepisami w produkcji ekologicznej.

Komisja konkursowa powołana przez dyrektora LODR dokona oceny wszystkich zgłoszonych gospodarstw. Zdobywcy pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach zostaną zgłoszeni do konkursu krajowego organizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu.


Więcej informacji można uzyskać w każdym Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego lub w Dziale Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska LODR w Kalsku.
tel. 68 3852868 wew. 376 lub kom. 502 531 591, 512 217 454.
Zapraszamy wszystkich rolników gospodarujących metodami ekologicznymi do udziału w konkursie.

Do pobrania
- regulamin konkursu
- zgłoszenie