- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Super User
Kategoria:

KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział regionalny w Zielonej Górze, uprzejmie informuje, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa organizują XVI edycję Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Konkurs ma na celu promowanie zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. laureaci etapów wojewódzkiego i krajowego zdobędą nagrody rzeczowe i wyróżnienia.

Udział w Konkursie mogą wziąć pełnoletnie osoby prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli), które wypełnią formularz zgłoszeniowy. Formularz należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem np. poczty do najbliższej placówki terenowej lub Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Zielonej Górze do 31 marca 2018 roku. Formularze są dostępne w placówkach terenowych i oddziałach regionalnych KRUS, w prasie rolniczej, na stronie internetowej KRUS (www.krus.gov.pl)

Komisja konkursowa oceni zgłoszone gospodarstwa, biorąc pod uwagę przede wszystkim:

- organizację obejścia i podwórza gospodarstwa,
- ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowi,sk pracy,
- stan techniczny budynków inwentarskich i gospodarczych
- stan techniczny maszyn i urządzeń stosowanych w gospodarstwie rolnym,
- warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,
- wyposażenie w ubrania robocze i środki ochrony osobistej,
- przechowywanie środków ochrony roślin i innych substancji niebezpiecznych
- estetykę gospodarstw,
- zastosowane rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym.

Szczegółowe informacje można uzyskać w KRUS OR w Zielonej Górze ul. Gen. Józefa Bema 44, tel. 68 452 31 06 i podległych placówkach terenowych lub na stronie www.krus.gov.pl

Uwaga: właściciele trzech najbezpieczniejszych gospodarstw wyłonieni w etapach regionalnych i wojewódzkich Konkursu nie mogą brać udziału w Konkursie przez okres dwóch kolejnych lat, a zdobywcy I miejsca w finale krajowym nie mogą uczestniczyć w kolejnych edycjach Konkursu BGR.

POBIERZ REGULAMIN