- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Super User
Kategoria:

Szanowni Państwo, Drodzy Rolnicy!

Święto Dziękczynienia za plony wieńczy rok rolniczego trudu. To piękna, wielowiekowa tradycja, która wpisała się na stałe w pejzaż najważniejszych wydarzeń na polskiej wsi.

Dożynki to również czas uhonorowania rolników za ich ciężką pracę i czas podsumowań.

W tym roku w wielu regionach kraju szczególnie dotkliwie dała się we znaki rolnikom pogoda. Najpierw pojawiły się przymrozki,
a następnie kataklizmy – wichury i gradobicie. Tym bardziej w tak ważnym dla każdego polskiego rolnika dniu, pragnę podziękować za wysiłek, za ciężką pracę oraz postawę, która mimo ogromu trudności, stanowi wzór godności, solidarności
i umiłowania ziemi.

W rolnictwie wiele zależy od natury, ale równie wiele od mądrości, przedsiębiorczości, współpracy rolników, a także postawy i otwartości urzędów działających w obszarze rolnictwa.

Lubuski Oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, którym mam zaszczyt kierować, stara się wspierać Państwa we wszystkich działaniach zwiększających dochodowość gospodarstw. Pomagamy m.in. w zakupie potrzebnych maszyn i urządzeń, tak, aby codzienna praca była łatwiejsza i sprawniejsza.

Nasi gospodarze z powodzeniem konkurują z farmerami z najbardziej rozwiniętych krajów UE, a nowa infrastruktura sprawia, że polska wieś stała się miejscem przyjaznym do życia.

Zachęcam do dalszego korzystania z różnorodnych form pomocy dostępnych w ARiMR, które służą finansowaniu Państwa gospodarstw. Nasz Oddział Regionalny oraz Biura Powiatowe są do Państwa dyspozycji.

W tym roku czeka Państwa kilka zmian spowodowanych powstaniem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz przekazaniem części zadań Agencji Rynku Rolnego do ARiMR.

Jestem jednak przekonany, że zmiany te usprawnią Państwa codzienną pracę.

Mam świadomość, że na polskiej wsi jest jeszcze wiele do zrobienia, jednak wierzę, że wspólny wysiłek i zaangażowanie pozwolą sprostać wyzwaniom, jakie stawia przed nami dynamiczny rozwój rolnictwa.

Rolnikom – gospodarzom naszej polskiej ziemi, życzę, aby w Waszych domach zawsze panowało zdrowie, dostatek i wzajemny szacunek. Niech nigdy nie zabraknie chleba!

Szczęść Boże Polskim Rolnikom! Szczęść Boże Polskiej Wsi!

 

Andrzej Rochmiński

Dyrektor

Lubuskiego Oddziału Regionalnego

ARiMR