- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Super User
Kategoria:

W związku z przejściem huraganu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w najbliższym czasie uruchomi ​w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 działanie „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzenie środków zapobiegawczych”.

Uzyskana pomoc na jedno gospodarstwo rolne może wynieść do 300 000 złotych. Szczegóły dostępne na stronie ARiMR: www.arimr.gov.pl

arimr logo