- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Super User
Kategoria:

arimr logo

 

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Lubuski Oddział Regionalny w Zielonej Górze

 serdecznie zaprasza

rolników zainteresowanych ubieganiem się o przyznanie pomocy w naborze
rozpoczynającym się w dniu 29 czerwca 2017 r. oraz przedstawicieli firm/instytucji doradczych zajmujących się przygotowywaniem dokumentacji aplikacyjnej na szkolenie pt.

Zasady przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu
"Modernizacja gospodarstw rolnych - obszar A,B i C"
w ramach PROW na lata 2014-2020

Lp.

Termin szkolenia

Miejsce szkolenia (adres)

 

1

2017-06-22 /godz. 10:00/

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

w Kalsku

 

2

2017-06-29 /godz. 10:00/

Biuro Wsparcia Inwestycyjnego LOR ARiMR

w Gorzowie Wlkp., ul. Walczaka 106