- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Super User
Kategoria:

lir

 

Lubuska Izba Rolnicza zaprasza zainteresowanych rolników na spotkanie z Dyrektorem Agencji Nieruchomości Rolnych,

które odbędzie sięw dniu 4 kwietnia 2017r. o godzinie 14:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Skwierzynie.

Na spotkaniu zostaną poruszone tematy związane z funkcjonowaniem ANR, zagospodarowaniem nieruchomości po wejściu w życie ustawy z dnia 14 kwietnia 2016r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.