- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Super User
Kategoria:

giw

Od 28 grudnia 2016r. obowiązują przepisy rozporządzenia MRiRW (Dz. U. z 2016r. poz. 2091) w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) wywołanej wirusem grypy A podtypu H5 i H7.

Nowe zaostrzone przepisy obejmują terytorium całego kraju i dotyczą zarówno dużych ferm jak i małych stad drobiu utrzymywanego na własne potrzeby. Zgodnie z interpretacją stosowaną przez Główny Inspektorat Weterynarii każdy hodowca bez względu na ilość posiadanych ptaków musi m.in. wyłożyć maty dezynfekcyjne przed wejściami i wyjściami
z budynków, w których jest utrzymywany drób. Posiadacz, nawet kilku sztuk drobiu (kur, kaczek, gęsi itp.) jest zobowiązany do noszenia odzieży i obuwia ochronnego przeznaczonych do danego budynku a po każdym kontakcie
z drobiem lub dzikimi ptakami musi umyć ręce.
Paszę dla ptaków należy przechowywać w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami. Wszyscy właściciele drobiu muszą także codziennie dokonywać przeglądu stad drobiu i prowadzić dokumentację zawierającą informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.

Przestrzeganie w/w przepisów będą egzekwować powiatowi lekarze weterynarii. W przypadku kontroli i stwierdzenia braku stosowania się do przepisów dotyczących bioasekuracji lekarz weterynarii może ukarać właściciela drobiu np. grzywną na podstawie wydanej decyzji administracyjnej. Należy także podkreślić, że w przypadku wystąpienia choroby w gospodarstwie, w którym nie stosowano odpowiednich środków zapobiegawczych (bioasekuracji) nie będzie przysługiwało odszkodowanie.

Dotychczas w Polsce odnotowano 31 ognisk ptasiej grypy, w województwie: lubuskim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, opolskim, dolnośląskim i wielkopolskim.

Rozporządzenie MRiRW zamieszczone jest na stronie internetowej LODR.

lodr Tadeusz Matyka LODR O/Lubniewice

 

 

 

Źródło: KIPDiP, GIW.