- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Rafał Szklarz
Kategoria:

Minister Jan Krzysztof Ardanowski oraz podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki spotkali się w dniu 30 sierpnia br. z dyrektorami wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego (ODR) oraz kierownictwem Centrum Doradztwa Rolniczego (CDR). Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego reprezentowali dyrektor LODR Kalsk Jerzy Bielawski oraz z-c dyrektora LODR Kalsk Roman Frankowski.

Spotkanie prowadził podsekretarz Ryszard Zarudzki, w którego kompetencjach znajduje się nadzór nad działalnością Centrum Doradztwa Rolniczego oraz wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego.

W trakcie spotkania minister Ardanowski przedstawił najważniejsze zadania, które stoją obecnie przed jednostkami doradztwa rolniczego w kontekście założeń Planu dla wsi. Zwrócił uwagę na potrzebę zapewnienia obiektywnego, fachowego doradztwa nie tylko w zakresie rolnictwa ale również rozwoju obszarów wiejskich.

Ponadto w trakcie spotkania omówiono bieżące zagadnienia, związane z funkcjonowaniem ODR, a zwłaszcza finansowanie zadań w roku 2019, udział doradców rolniczych w pracach komisji szacujących straty poniesione przez rolników w wyniku suszy, zasady udziału przedstawicieli ośrodków doradztwa rolniczego w zespołach szacujących szkody łowieckie, w związku z wejściem w życie zmienionych przepisów ustawy Prawo łowieckie. W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacja Rolnictwa, którzy omówili zagadnienia związane z zakresem zadań ODR-ów, w tym z wdrażaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 czy składaniem wniosków o płatności bezpośrednie w formie elektronicznej w 2018 r.

Zdj01

Źródło: MRiRW
Opublikował: Maciej Woźniak