- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Rafał Szklarz
Kategoria:

Premier RP Mateusz Morawiecki odwiedził województwo lubuskie. Głównym celem wizyty było  spotkanie z rolnikami z regionu. Szefowi Rządu towarzyszył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W czasie spotkania z dziennikarzami Premier Mateusz Morawiecki powiedział, iż rolą Rządu jest zaradzenie problemom i stratom jakie niesie ze sobą susza. Podczas licznych rozmów z rolnikami podjęto decyzję o przeznaczeniu bezprecedensowych środków, na złagodzenie negatywnych skutków suszy, zwłaszcza wśród upraw zbożowych.

– Ochrona, wsparcie i rozwój to trzy filary dla rolnictwa, które jest fundamentem gospodarki, nie ma silnej polskiej gospodarki bez silnego i prężnie rozwijającego się przemysłu rolno-spożywczego. Cieszę się, że rolnictwo jest coraz bardziej innowacyjne, coraz bardziej nowoczesne. Jesteśmy dumni z naszych rolników i będziemy robić wszystko, aby rolnictwo było na najwyższym poziomie – podkreślił w czasie konferencji prasowej Premier RP.

Minister Ardanowski zadeklarował, iż poszkodowani przez niesprzyjające warunki pogodowe rolnicy nie będą pozostawieni sami sobie. Zachęcał również rolników do składania wniosków o odszkodowania za straty poniesione w wyniku suszy.

Pomoc dla gospodarstw rolnych i rybackich będzie udzielania w 2018 r. w formie:

- dotacji dla producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (dotacje będą przysługiwały do powierzchni upraw, na których szkody spowodowane tegoroczną suszą lub powodzią objęły co najmniej 30 proc. danej uprawy),

- dotacji dla podatników podatku rolnego, którzy w 2018 r. prowadzili chów lub hodowlę ryb słodkowodnych w stawach rybnych położonych na obszarze gmin, w których wystąpiła susza lub powódź w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,

- spłaty przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) na rzecz banków pełnego oprocentowania (przez okres nie dłuższy niż 2 lata) w przypadku zawieszenia przez nie spłaty preferencyjnych kredytów z dopłatami do oprocentowania ze środków ARiMR (chodzi o producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz producentów świń, którzy w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń zaprzestali ich produkcji).

Na realizację programu w 2018 r. rząd przeznaczy z budżetu państwa 799,5 mln zł, z tego:
- 25 mln zł na dopłaty do oprocentowania kredytów na wznowienie produkcji,- 60 mln zł na dopłaty do oprocentowania kredytów należnego od kredytobiorców, - 697 mln na dotacje do 1 ha zniszczonych
w co najmniej 30 proc. upraw rolnych, - 17,5 mln zł na dotacje do 1 ha powierzchni stawów.

Wizyta we Wschowie była okazją do spotkania Premiera Morawieckiego i Ministra Ardanowskiego
z rolnikami na farmie Hodowla Zwierząt Zarodowych w Osowej Sieni. W czasie rozmów poruszano najważniejsze tematy dotyczące spraw polskiej wsi. Premier zadeklarował, iż chciałby zaspokajać aspiracje rodaków by Polska była krajem wysokich technologii, a Rząd stara się otaczać troską wszystkie gałęzie gospodarki.  – Będziemy pracować dla dobra rolników, dla dobra polskiej gospodarki, aby Polska była dumnym i pięknym krajem – dodał premier Morawiecki.

W wizycie Premiera RP udział wzięli m.in: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Elżbieta Rafalska, Minister Joanna Kopcińska, Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, lubuscy parlamentarzyści, samorządowcy.

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego reprezentowali: Dyrektor LODR Kalsk Jerzy Bielawski,    
z-ca dyrektora LODR Kalsk Roman Frankowski oraz dyrektor Oddziału w Lubniewicach Roman Fraszczyk.

  • IMG_6042
  • IMG_6051
  • IMG_6052
  • IMG_6057
  • IMG_6062
  • IMG_6063
  • IMG_6068
  • IMG_6079
  • IMG_6083
  • IMG_6087