- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Rafał Szklarz
Kategoria:

MRiRW small

Szanowni Państwo,


Dziś Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie upoważniające państwa członkowskie UE do przedłużenia w 2018 r. terminu składania wniosków o przyznanie płatności do 15 czerwca br.
Krajowe rozporządzenie przedłużające ten termin do 15 czerwca br. podpisał dzisiaj minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel. Zostało ono już skierowane do publikacji.
Przedłużony termin składania wniosków dotyczy zarówno płatności bezpośrednich jak i płatności obszarowych w ramach PROW 2014-2020 oraz PROW 2007-2013 (tj. płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, ekologicznych, ONW, zalesieniowych oraz rolnośrodowiskowych).
Do 15 czerwca br. rolnicy będą również mogli dokonywać zmian we wniosku bez narażania się na sankcje.

Prosimy i szerokie rozpowszechnienie tej informacji wśród doradców i rolników.

Z poważaniem
Marek Cieśliński

Główny Specjalista
Wydział Doradztwa Rolniczego i Transferu Wiedzy
Departament Strategii, Analiz i Rozwoju
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30
telefon: 22 623 17 49; fax. 22 623 24 27