- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Rafał Szklarz
Kategoria:

Logo cdr 2019

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk podpisały umowę o współpracy, w ramach realizowanego w IRWiR PAN projektu „Media jako źródło wiedzy rolników”, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Badania realizowane w 2019 roku mają na celu ustalenie, jakiego rodzaju wiedzy niezbędnej do prowadzenia gospodarstwa poszukują rolnicy, w jaki sposób korzystają z mediów branżowych oraz ustalenie znaczenia nowych technologii w pozyskiwaniu wiedzy przez rolników. Badanie skierowane będzie do aktywnie działających producentów rolnych, zgodnie z przyjętą definicją oraz kryteriami wyboru.

Centrum Doradztwa Rolniczego podejmuje współpracę w badaniu zgodnie z potrzebami realizacji zadań doradztwa rolniczego (zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 22 października 2004r. o jednostkach doradztwa rolniczego) przy udziale Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego.

Jednym z elementów realizacji tego badania są wywiady telefoniczne z rolnikami zgodnie z zasadami prowadzenia badań naukowych i zachowaniem pełnej poufności oraz zgodnie z przepisami RODO.

Efektem badania będzie usprawnienie transferu wiedzy i informacji przeznaczonych dla rolników i ich rodzin w celu poprawienia metod gospodarowania oraz podniesienia standardu życia na terenach wiejskich.

Informacja w ślad za stroną:
https://cdr.gov.pl/aktualnosci/57-cdr-informuje/3011-media-jako-zrodlo-wiedzy-rolnikow