- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Rafał Szklarz
Kategoria:

UR w Krakowie

Badanie dotyczy określenia zasięgu występowania chomika europejskiego oraz ma na celu zebranie opinii rolników na temat rodzaju i poziomu szkód jakie gatunek ten wyrządza w uprawach. Tylko rolnicy i działkowicze mogą być źródłem informacji na ten temat, dlatego ich opinia jest bardzo ważna. Badania mają charakter pilotażowy i stanowią wstęp do:

  • próby wypracowania sposobów minimalizowania szkód powodowanych przez chomiki,
  • opracowania systemu promowania rolników realizujących gospodarkę sprzyjającą bioróżnorodności lub/i wypracowania systemu rekompensat za szkody.

Obecnie informacja o projekcie znajduje się pod linkiem: https://urk.edu.pl/wiadomosci/9892

Badanie jest realizowane w Katedrze Zoologii i Dobrostanu Zwierząt, na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Uzyskane wyniki zostaną opublikowane i będą Państwu udostępnione. 

Link do ankiety - proszę kliknąć poniższy link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSpifko16EdP-MzJmNNh-AKxXw-xFPFNecXZNvxuqsQ0Kqiw/viewform
chomik