- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Agata Pilecka
Kategoria:

uelodrksowprow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał opracowany przez Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku zrealizował operacje w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, pn. Konkurs ekologiczny- Segregacja śmieci w oczach dzieci’’.

Celem konkursu było m.in. promowanie wśród dzieci i młodzieży ekologicznego stylu życia, prawidłowej segregacji odpadów. Konkurs był skierowany do uczniów szkół podstawowych województwa lubuskiego. Zadaniem uczestników było stworzenie obrazu z elementami 3D, na kartce papieru. Technika wykonania obrazu była dowolna, aczkolwiek należało przedstawić na nim jak prawidłowo powinno się segregować odpady. Prace były nadsyłane do siedziby LODR w Kalsku do 16 września 2021r. Następnie Dyrektor Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku powołał komisję konkursową, która oceniła wszystkie nadesłane prace. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, wpłynęło do nas bowiem, aż 40 prac. Wyłoniono 5 laureatów, którzy zostali nagrodzeni. Dla pozostałych uczestników zostały przygotowane dyplomy za wzięcie udziału w konkursie.

Komisja oceniła prace biorąc pod uwagę: wrażenie ogólne, estetykę wykonania, pomysłowość, wkład pracy oraz przekazanie tematu. Punkty w każdej z kategorii były przyznawane od 0 do 5. Na tej podstawie wyłonieni zostali laureaci, a wśród nich:

Miejsce I - Gabriel Sakowicz
Miejsce II - Mateusz Zatylny
Miejsce III – Filip Pomykała

Wyróżnienia:
Michał Pilecki
Marcel Michalewski

Rozdanie nagród odbyło się na scenie, 19 września  podczas Targów Rolniczych 2021 w Kalsku.

Wszystkim dzieciom dziękujemy za udział i serdecznie gratulujemy. Zapraszamy za rok !!!!

Zostań Partnerem KSOW i zapisz się do Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na www.ksow.pl

ksow

 

  • IMG_3008
  • IMG_3019
  • IMG_3030
  • IMG_3046
  • IMG_3051
  • IMG_3053
  • IMG_3062