- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Super User
Kategoria:

 

 

 

Aby udokumentować wydarzenia oparte na bezpośredniej obserwacji autora, związane z powstawaniem gospodarstw agroturystycznych, ich rozwojem; wspomnienia i przeżycia osób prowadzących je oraz biorących udział w ich tworzeniu i kreowaniu ogłoszony został konkurs pod tytułem ,,Pamiętniki agroturystyki”. 

Informacje o konkursie

Konkurs o zasięgu ogólnopolskim jest ciekawym i innowacyjnym sposobem na zaktywizowanie i zachęcenie mieszkańców obszarów wiejskich oraz inicjatorów i osób zaangażowanych w promocję i rozwój agroturystyki w Polsce do podzielenia się swoimi subiektywnymi uwagami i spostrzeżeniami w wymienionym obszarze. W konkursie znajdzie się przede wszystkim miejsce dla tych, którzy chcąc pochwalić się swoimi osiągnięciami, stanowią przykład „dobrej praktyki”, również w zakresie innowacyjnych rozwiązań w zakresie rozwoju obszarów wiejskich do jakich niewątpliwie można zaliczyć szereg inicjatyw gospodarstw agroturystycznych.

Misja:

Zachęcenie osób, dla których prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego czy przyjmowanie turystów jest sposobem na życie realizowanym z pasją; do osobistych wypowiedzi, potwierdzających ich wkład:

- w kształtowanie świadomości konsumenckiej w zakresie tradycyjnej produkcji rolnej,

- w kształtowanie preferencji konsumenckich w zakresie spędzania wolnego czasu,

- w promowanie dziedzictwa kulturowego,

- w integrowanie działań na rzecz identyfikacji z regionem,

- w kształtowanie wizerunku współczesnej wsi,

- w promocję poszukiwania rozwiązań innowacyjnych dla rozwoju obszarów wiejskich.

Do wypowiedzi chcielibyśmy również zachęcić osoby, które działają na rzecz rozwoju agroturystyki czy bezpośrednich odbiorców usług agroturystycznych.

W konsekwencji zostanie zgromadzony materiał źródłowy, który w przyszłości może być wykorzystany nie tylko do analiz i badań naukowych, ale również do przygotowania ciekawej audycji radiowej.

Celem konkursu jest zgromadzenie materiału poznawczego dotyczącego rozwoju agroturystyki w Polsce, uporządkowanie i opracowanie zgromadzonego materiału oraz wybór tekstów do publikacji jak również stworzenie warunków do wyrażenia subiektywnych opinii i ocen w sprawach uważanych za ważne w zakresie rozwoju agroturystyki w Polsce.

Uczestnicy konkursu

Właściciele gospodarstw agroturystycznych, kwaterodawcy, pracownicy instytucji działających na rzecz rozwoju agroturystyki, doradcy rolni, klienci gospodarstw agroturystycznych

Forma:

Otwarty konkurs na pamiętniki, wspomnienia i wypowiedzi, w których mogą się znaleźć cytaty, wpisy z „ksiąg pamiątkowych, czy „ksiąg gości”, inne formy literackie autorstwa gości, które zostały zainspirowane pobytem w gospodarstwie. Na konkurs można nadsyłać również formy graficzne: ilustracje, zdjęcia stanowiące uzupełnienie tekstów pisanych.

 

Pamiętnik - to relacja uczestnika lub świadka o minionych wydarzeniach, sporządzana systematycznie i na bieżąco, utrwalana w formie zapisu na papierze, taśmie filmowej, taśmie magnetofonowej, CD lub innym elektronicznym nośniku. Relacja może być uzupełniona własnymi uwagami, komentarzami i opiniami zawierającymi osobiste, subiektywne odniesienia do wydarzeń opisywanych w pamiętniku.

 

Wspomnienie - to relacja, sporządzona po dłuższym czasie (np. po kilku czy kilkunastu latach), odtwarzająca z pamięci lub z notatek minione wydarzenia, zaopatrzona własnym, osobistym i subiektywnym komentarzem. Może dotyczyć pojedynczych wydarzeń, wybranego okresu (np. roku, kilku lat) lub pojedynczego wydarzenia.

 

Wypowiedź - to wyrażenie osobistych uwag, opinii lub ocen
w odniesieniu do wydarzeń, zjawisk i procesów, skierowane do konkretnego adresata, grupy lub w celu udokumentowania osobistego stosunku do określonej rzeczywistości
.

 

 

Organizatorzy:

- Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie

- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Komisja Konkursowa:

Komisja Konkursowa, opracowuje dokumenty Konkursu, powołuje jury, prowadzi działania promujące konkurs. Będzie kierować pracami związanymi z przeprowadzeniem kolejnych etapów: gromadzeniem prac konkursowych, wstępną selekcją, oceną i wyborem prac skierowanych do oceny przez jury, a także powołaniem komitetu redakcyjnego do publikacji książkowej.

Sekretariat Konkursu:

Prowadzony jest przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie. Zapewnia wykonawstwo zadań przyjętych do realizacji przez Komisję Konkursową, a także zapewnia realizację publikacji książkowej.

Promocja:

- specjalistyczne czasopisma rolnicze wydawane przez WODR-y,

- portale internetowe (CDR, WODR, MRiRW, KSOW, MSiT ),

- ulotki,

- zaproszenia kierowane bezpośrednio do instytucji, organizacji i osób indywidualnych,

Harmonogram

- Ogłoszenie Konkursu i jego promocja - lipiec 2011

- Termin zakończenia przyjmowania prac - do 31 grudnia 2011

- Ocena wstępna do 29 lutego 2012

- Wyłonienie laureatów do 31 marca 2012

- Uroczyste wręczenie nagród (Agrotravel) - kwiecień 2012

- Praca nad publikacją- kwiecień-lipiec 2012

- Wydanie publikacji sierpień- wrzesień 2012

Nagrody:

- jedna I  nagroda - 5.000 zł

- dwie II   nagrody po 3 000 zł          - 6.000 zł

- dwie III nagrody po 2 000 zł - 4.000 zł

- pięć wyróżnień I  stopnia po 500 zł - 2 500 zł

- dziesięć wyróżnień II stopnia po 250 zł - 2 500 zł

Uroczyste wręczenie nagród: Targi AGROTRAVEL 2012 w Kielcach

Termin składania prac: do 31 grudnia 2011 r.

Miejsce składania prac:

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, ul. Meiselsa 1, 31-063 Kraków

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród oraz prawo do publikowania pamiętników.

Organizatorzy konkursu gwarantują wszystkim autorom pamiętników wspomnień i wypowiedzi całkowitą dyskrecję i anonimowość, zarówno w przypadku drukowania opracowań, jak też przy wykorzystaniu ich w pracach naukowych i publicystycznych.

Kontakt:

- Edyta Klimowska-Bobula

            CDR w Brwinowie

            Oddział w Krakowie /DROW

            tel. 12 424 05 20

            e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Elżbieta Dziasek

            CDR w Brwinowie

            Oddział w Krakowie/DROW

            tel. 12 424 05 23

            e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Marta Starmach

            CDR w Brwinowie

            Oddział w Krakowie/DROW

            tel. 12 424 05 09

            e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.pamietnikiagroturystyki.pl

 

Zapraszamy do udziału