- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Super User
Kategoria:

Zagroda edukacyjna

      Wieś to przede wszystkim miejsce ciężkiej pracy rolników uprawiających ziemię, by zapewnić wyżywienie sobie i innym. Wieś to także rzemiosło, zwyczaje, obrzędy i kuchnia domowa pachnąca pieczonym chlebem, ciastem, wędzoną szynką, świeżym ogórkiem i pomidorem, owocami zrywanymi prosto z drzewa. Może też być postrzegana, jako romantyczna przestrzeń oferująca sielankowe życie pozbawione pospiechu i miejskiej nerwowości.

Jednak postęp techniczny, technologiczny, ograniczenie powierzchni gruntów rolnych i terenów zielonych przez postępującą urbanizację obszarów wiejskich, powoduje stopniowe  osłabienie więzi społecznych i utratę prawdziwego charakteru wsi. Na globalnym rynku mniejsze gospodarstwa nie wytrzymują konkurencji i są zmuszone do zaprzestania działalności rolniczej. W wielu gospodarstwach dochody z rolnictwa są niewystarczające dla zapewnienia odpowiedniego poziomu życia całej  rodziny.

Tak się szczęśliwie złożyło, że przemysł turystyczny rozwija się bardzo dynamicznie. Jednocześnie zmianom ulegają upodobania turystów. Część z nich znudzona jest wypoczynkiem w zatłoczonych, pełnych hałasu ośrodkach wczasowych i na miejsce urlopu wybiera wieś. Wieś oferuje bliski kontakt z przyrodą, można tam znaleźć ciszę i spokój, zdrowsze środowisko i czystsze powietrze. Turystyka wiejska stała się bardzo modną formą spędzania urlopu. Wzrasta też liczba zwolenników wypoczynku czynnego, w tym turystyki poznawczej. Wieś ma szanse włączyć się do konkurencji na rynku usług edukacyjnych.  

W wielu gospodarstwach istnieją „uśpione” zasoby, które z powodzeniem mogą być wykorzystane dla biznesu turystycznego.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie O/ w Krakowie przy współpracy

z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, przystąpił do projektu „Utworzenie sieci agroturystycznych gospodarstw edukacyjnych w Polsce” którego celem jest opracowanie i upowszechnienie koncepcji funkcjonowania gospodarstwa edukacyjnego oraz zasad uczestnictwa gospodarstw edukacyjnych w ogólnopolskiej sieci.

Celem strategicznym projektu jest:

  1. Podniesienie prestiżu zawodu rolnika i upowszechnianie wiedzy na temat pochodzenia żywności.
  2. Różnicowanie pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich.
  3. Zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi.

 

Zagrodą edukacyjną (gospodarstwem edukacyjnym) może być przedsięwzięcie prowadzone:

- na terenie wsi,

- przez mieszkańca wsi

- takie gospodarstwo, które przyjmuje dzieci i młodzież w ramach programów szkolnych i aktywności pozaszkolnej

- realizuje przynajmniej dwa spośród następujących zadań edukacyjnych:

            - edukację w zakresie produkcji roślinnej,

            - edukację w zakresie produkcji zwierzęcej,

            - edukację w zakresie przetwórstwa płodów rolnych,

            - edukację w zakresie świadomości ekologicznej i konsumenckiej,

            - edukację w zakresie dziedzictwa kultury materialnej wsi, tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej.

 

Obiekt powinien posiadać zwierzęta gospodarskie albo uprawy rolnicze przeznaczone do prezentacji dla grup dzieci i młodzieży przyjmowanych w ramach programów szkolnych lub udostępniane, jako atrakcja turystyczna dla rodzin z dziećmi i dorosłych podróżujących indywidualnie. Do uczestnictwa w sieci może przystąpić każdy obiekt spełniający warunki definicji „zagrody edukacyjnej”.

Udział w sieci zagród edukacyjnych jest dobrowolny i bezpłatny. Przystąpienie do sieci odbywa się na podstawie kwestionariusza zgłoszenia i rekomendacji uprawnionego doradcy Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Uczestnictwo w sieci daje członkom wymierne korzyści, m.in.: promocje na portalu www.zagrodaedukacyjna.pl,

wsparcie doradcze i szkoleniowe, możliwość wzajemnej wymiany doświadczeń, prawo do identyfikowania obiektu logo zagrody edukacyjnej. Podstawą ekonomiczną funkcjonowania zagród edukacyjnych może być wynagrodzenie za świadczone usługi: edukacyjne, gastronomiczne, związane z zakwaterowaniem, wynajmowaniem obiektów i urządzeń, jak również dochody ze sprzedaży przetworzonych i nieprzetworzonych artykułów rolnych.

W niektórych przypadkach świadczenie tych usług i sprzedaż towarów będzie korzystać ze szczególnych rozwiązań prawno-podatkowych, w innych przypadkach podlegać regulacjom, jak każda inna działalność gospodarcza.

 

Więcej informacji:

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie O/ w Krakowie

ul. Meiselsa 1

31-063 Kraków

tel. 12 424 05 23 (13)  fax. 12 424 05 05

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.zagrodaedukacyjna.pl

 

Koordynator w województwie lubuskim:

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Kalsk 91  66-100 Sulechów

Grażyna Nowakowska

Dział Przedsiębiorczości, Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki

Tel. 68 385 20 91  w. 321

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.