- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Super User
Kategoria:

 

Dla członków i koordynatorów ODR Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych, zorganizowane zostało w siedzibie CDR w Krakowie, szkolenie podnoszące kwalifikacje.

Szkolenie trwało 3 dni. Do wyboru uczestników były dwa terminy. I edycja odbyła się w dniach 4-6 grudnia 2012 r., II edycja 10-12 grudnia 2012 r.

Temat szkolenia: „Wykorzystanie instrumentów PROW 2007-2013 w różnicowaniu działalności gospodarczej na obszarach wiejskich zgodnie z ideą rolnictwa wielofunkcyjnego”.

Tematyka obejmowała aspekty psychologiczne dotyczące różnic w poznawaniu rzeczywistości przez różne grupy wiekowe, jak uczyć dorosłych w Zagrodzie Edukacyjnej, jak budować scenariusze zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w oparciu o zasoby gospodarstwa rolnego, jak współpracować w tworzeniu oferty turystycznej

w regionie. Uczestnicy dowiedzieli się o obecnych i przyszłych możliwościach wsparcia Zagród Edukacyjnych z funduszy Unii Europejskiej. Poruszane były aspekty formalno – prawne dotyczące uruchamiania i prowadzenia Zagrody Edukacyjnej.

Bardzo ciekawym punktem szkolenia była wymiana doświadczeń członków Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych.

Wszyscy uczestnicy zgodnie potwierdzili, że tego typu szkolenia są bardzo potrzebne. Poza tym, że integrują, uczą i ukierunkowują, to wzajemna wymiana doświadczeń podczas spotkań wskazuje, że działalność edukacyjna we własnej zagrodzie może dawać nie tylko korzyści materialne ale i ogromną satysfakcję.

 

GALERIA SZKOLENIE 04-06.2012r.

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

 

GALERIA SZKOLENIE 10-12.2012r.

 

 

 • 1
 • 10
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9