- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Rafał Szklarz
Kategoria:

W dniach 7-8 listopada 2017 r. odbyło się szkolenie wyjazdowe „Gospodarstwa opiekuńcze – nowe wyzwanie dla gospodarstw agroturystycznych” do gospodarstw opiekuńczych funkcjonujących w ramach projektu „Zielona opieka - gospodarstwa opiekuńcze w woj. kujawsko-pomorskim”. Projekt realizowany jest w 15 gospodarstwach rolnych w okresie od września 2016 r. do czerwca 2018 r. przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania „Bory Tucholskie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W szkoleniu wzięli udział doradcy Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i właściciele gospodarstw agroturystycznych, którzy w marcu uczestniczyli w szkoleniach informacyjnych i są zainteresowani tematyką gospodarstw opiekuńczych. Odwiedziliśmy 4 spośród 8 gospodarstw rolnych w powiecie tucholskim, oferujących dzienną opiekę nad osobami starszymi, które z różnych przyczyn potrzebują wsparcia w codziennym życiu. Dzięki pomocy i uprzejmości Pani Joanny Jastak - kierownika Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Tucholi, mogliśmy gościć w gospodarstwach opiekuńczych Państwa Małgorzaty i Grzegorza Oparka w Lubiewicach, Zofii i Mariana Kulczyk w Bysławiu, Jadwigi i Mariana Wolińskich w Koślince i Legbądzie. Podczas szkolenia Pani Joanna, która jest jednocześnie doradcą ds. gospodarstw opiekuńczych omówiła założenia realizowanego projektu i przedstawiła gospodarstwa prowadzące nowatorskie usługi opiekuńcze.
Z opieki dziennej świadczonej w odwiedzanych gospodarstwach opiekuńczych funkcjonujących w ramach projektu może skorzystać 5 osób. Bezpłatnie, maksymalnie przez pół roku od poniedziałku do piątku, w godzinach 800 – 1600 podopieczni mogą uczestniczyć w różnych zajęciach dostosowanych do ich potrzeb i możliwości. Nad grupą czuwa wykwalifikowany opiekun, który ukończył kurs opieki na osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Podopieczni biorą udział w zajęciach związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego (karminie drobiu, zbieranie jaj, warzyw i owoców), wykonują wyroby rękodzielnicze, czytają książki, wspólnie oglądają ulubione filmy. W gospodarstwach mogą zjeść obiad, mile spędzić czas na rozmowach z innymi, wspólnych wyjazdach i spacerach, czy odpocząć przy herbatce. Nasza grupa w ramach zajęć została zaproszona przez uroczych podopiecznych oraz Państwo Jadwigę i Mariana Wolińskich - właścicieli gospodarstwa opiekuńczego w Legbądzie w na wspólny spacer po Akwedukcie w Fojutowie.

Właściciele gospodarstw agroturystycznych i doradcy uczestnicząc w szkoleniu mieli możliwość w praktyce poznać zasady funkcjonowania tych gospodarstw. Rozmowy
i bezpośredni kontakt z podopiecznymi uświadomiły, jak wielki jest problem opieki nad osobami starszymi w środowisku wiejskim, a jednocześnie pokazały jak wiele robią gospodarstwa opiekuńcze, aby starsze osoby zachowały swoją aktywność, nie były samotne i mogły znowu poczuć się potrzebne.
Może wyjazd szkoleniowy pomoże w podjęciu decyzji, czy zająć się świadczeniem usług opiekuńczych w oparciu o zasoby własnego gospodarstwa.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15

 

lodr       Tekst i foto

     Urszula Wilczyńska