- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Super User
Kategoria:

banner agro

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego przystępuje do opracowania i wydruku broszury zawierającej informacje o gospodarstwach agroturystycznych województwa lubuskiego.

Broszura zostanie wydrukowana w nakładzie 1 tys. egzemplarzy. Źródło finansowania - koszty własne LODR. Udostępniana dla wszystkich zainteresowanych wypoczynkiem w naszym województwie.

W treści zawarte będą: zdjęcie lub zdjęcia, dane adresowe, kontakt, informacje dotyczące okresu przyjmowania gości, bazy noclegowej, oferta gospodarstwa, oraz walory i atrakcje turystyczne Ziemi Lubuskiej, mapa województwa lubuskiego i poszczególnych powiatów z lokalizacją gospodarstw agroturystycznych.

Celem niniejszej publikacji będzie przede wszystkim promocja gospodarstw agroturystycznych, walorów przyrodniczych, kulturowych i atrakcji turystycznych Ziemi Lubuskiej.

Będziemy się starali uwidocznić w naszej publikacji bogactwo ofert, usług, standard kwater mając nadzieję, że jej odbiorcy znajdą dla siebie odpowiednią formę spędzenia wolnego czasu.

Broszura będzie jednym z narzędzi umożliwiającym wybór najdogodniejszej oferty wypoczynku w gospodarstwie agroturystycznym województwa lubuskiego. 

W pierwszej kolejności do naszego przedsięwzięcia zostali zaproszeni właściciele gospodarstw agroturystycznych województwa lubuskiego, których informacje o gospodarstwach zamieszczone są w bazie gospodarstw agroturystycznych, na stronie internetowej www.lodr.pl

Jednocześnie zapraszamy inne gospodarstwa agroturystyczne działające na terenie województwa lubuskiego do przesyłania zgłoszeń (wypełnioną ankietę z podpisanym oświadczeniem, 5 zdjęć gospodarstwa na płycie CD: pokoje, łazienka, dom, gospodarstwo, atrakcje gospodarstwa), w celu zamieszczenia ich w broszurze.

 

Do pobrania:

- Ankieta z oświadczeniem

Wypełnioną i podpisaną ankietę wraz z oświadczeniem prosimy przesyłać do końca kwietnia 2018 r.

na adres:

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Kalsk 91

66-100 Sulechów

z dopiskiem:  agroturystyka - broszura

Osoby do kontaktu w sprawach merytorycznych:

Grażyna Nowakowska, Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich  LODR w Kalsku
tel. 68 385 20 91 w. 321; 513 980 897

Urszula Wilczyńska, Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich LODR O/ w Gliśnie

tel. 95 755 71 66-67; 513 978 902