- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Grażyna Nowakowska
Kategoria:

zaagroda edukacyjna

By zwiększyć zainteresowanie lekcjami w Zagrodach Edukacyjnych oraz przybliżyć ideę funkcjonowania Zagród wśród nauczycieli, wychowawców i kadry zarządzającej szkół i przedszkoli Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie realizuje projekt pn.: Wirtualne wizyty w zagrodach edukacyjnych.

Projekt polega na opracowaniu cyklu filmów prezentujących możliwości realizacji w zagrodach edukacyjnych zróżnicowanych celów edukacyjnych wychowania i kształcenia zawartych w podstawach programowych, zalecanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz szeroka promocja tych filmów w szkołach i przedszkolach w całej Polsce.

Na cykl filmów „Wirtualne wizyty w zagrodach edukacyjnych” składa się 16 odcinków, po jednym przykładzie z każdego województwa. Zachęcamy do obejrzenia wszystkich filmowych inspiracji, a przede wszystkim zapraszamy do rzeczywistych wycieczek do zagród edukacyjnych.

 

Wszystkie filmy są dostępne pod linkiem: https://www.youtube.com/playlist?list=PLji_mFIEpQX-pZ51GoFSVwB32lr-dhtCc

Pełna oferta Ogólnopolskiej Sieci Zagród edukacyjnych dostępna jest na stronie https://www.zagrodaedukacyjna.pl