WYBORY DO IZB ROLNICZYCH

WYBORY DO IZB ROLNICZYCH

  Wybory delegatów do Rad...

Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego

Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego

   1 i 2 grudnia tego roku...

Rusza cykl szkoleń dla LGD

Rusza cykl szkoleń dla LGD

    Od poniedziałku, 8...

 • WYBORY DO IZB ROLNICZYCH

  WYBORY DO IZB ROLNICZYCH

  środa, 14, styczeń 2015 08:31
 • Jubileuszowa X Olimpiada BHP w Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku

  Jubileuszowa X Olimpiada BHP w Lubuskim Ośrodku...

  poniedziałek, 08, grudzień 2014 12:29
 • Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego

  Przetwórstwo na poziomie gospodarstwa rolnego

  piątek, 05, grudzień 2014 09:00
 • Rusza cykl szkoleń dla LGD

  Rusza cykl szkoleń dla LGD

  piątek, 05, grudzień 2014 07:53

Cennik usług -świadczonych przez Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku z dnia 15 marca 2012r.

Zarządzenie nr 4 /2012

Dyrektora Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku

z dnia 15 marca 2012 roku

w sprawie wprowadzenia cennika za wykonywane usługi w ramach

doradztwa rolniczego prowadzonego przez LODR w Kalsku

Na podstawie art. 13 oraz art. 4 ust. 4 Ustawy z dnia 22.10.2004r. o jednostkach doradztwa rolniczego, ( Dz. U. z 2004r., nr. 251, poz. 2507 z póź. zmianami ) zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadzam zakładowy cennik za wykonywane usługi w ramach doradztwa rolniczego prowadzonego przez LODR w Kalsku.

§ 2

Cennik został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną Doradztwa Rolniczego przy LODR w Kalsku w dniu 25.01.2012r. oraz zatwierdzony przez Sejmik Województwa Lubuskiego w dniu 12.03.2012r. uchwała nr XXI / 183 /12 .

§ 3

Zobowiązuje wszystkie komórki organizacyjne Ośrodka do stosowania cen ustalonych w Cenniku.

§ 4

Wszelki zmiany w treści cennika wprowadzone będą w formie aneksu do zarządzenia.

§ 5

Traci moc dotychczasowy obowiązujący cennik za wykonywane usługi przez LODR w Kalsku.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2012 roku.

 

CENNIK USŁUG
świadczonych przez
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku
z dnia 15.03.2012r.

 

POBIERZ CENNIK USŁUG w formacie PDF

POBIERZ ANEKS Nr 1
Dyrektora Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku
z dnia 01 marca 2013 roku

 

POBIERZ (Zarządzenie nr 11/2013 Dyrektora Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Kalsku z dnia 02 grudnia 2013 roku wprowadzający zmiany do zarządzenia nr 4/2012
w sprawie wprowadzenia cennika usług świadczonych
przez Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku)

 

 

Program do czytania plików w formacie PDF można pobrać z tej strony http://get.adobe.com/reader/

 

Kalendarz Wydarzeń Prewencyjnych

Dane adresowe

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Kalsk 91
66-100 Sulechów

Godziny otwarcia Ośrodka

pn - pt: 7:00 - 15:00

Dane kontaktowe

tel. 68 385-20-91 do 96
fax/tel 68 385-28-68

e-mail: sekretariat@lodr.pl