• KIERMASZ PISANEK I PALM WIELKANOCNYCH

  KIERMASZ PISANEK I PALM WIELKANOCNYCH

  środa, 16, kwiecień 2014 12:45
 • Debata wojewódzka

  Debata wojewódzka "Mała retencja - duzy...

  środa, 16, kwiecień 2014 07:43
 • Konferencja ekologiczna w Słubicach

  Konferencja ekologiczna w Słubicach

  poniedziałek, 14, kwiecień 2014 11:01
 • Szkolenie z dobrostanu ryb

  Szkolenie z dobrostanu ryb

  poniedziałek, 14, kwiecień 2014 09:49
 • Rolnictwo ekologiczne w PROW 2014 – 2020

  Rolnictwo ekologiczne w PROW 2014 – 2020

  piątek, 11, kwiecień 2014 14:53
 • LODR KALSK ZAPRASZA NA SZKOLENIA W KWIETNIU 2014r.

  LODR KALSK ZAPRASZA NA SZKOLENIA W KWIETNIU 2014r.

  niedziela, 30, marzec 2014 00:00
 • Targi rolnicze - Lubniewice 2014

  Targi rolnicze - Lubniewice 2014

  poniedziałek, 17, marzec 2014 13:15

Cennik usług -świadczonych przez Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku z dnia 15 marca 2012r.

Zarządzenie nr 4 /2012

Dyrektora Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku

z dnia 15 marca 2012 roku

w sprawie wprowadzenia cennika za wykonywane usługi w ramach

doradztwa rolniczego prowadzonego przez LODR w Kalsku

Na podstawie art. 13 oraz art. 4 ust. 4 Ustawy z dnia 22.10.2004r. o jednostkach doradztwa rolniczego, ( Dz. U. z 2004r., nr. 251, poz. 2507 z póź. zmianami ) zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadzam zakładowy cennik za wykonywane usługi w ramach doradztwa rolniczego prowadzonego przez LODR w Kalsku.

§ 2

Cennik został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną Doradztwa Rolniczego przy LODR w Kalsku w dniu 25.01.2012r. oraz zatwierdzony przez Sejmik Województwa Lubuskiego w dniu 12.03.2012r. uchwała nr XXI / 183 /12 .

§ 3

Zobowiązuje wszystkie komórki organizacyjne Ośrodka do stosowania cen ustalonych w Cenniku.

§ 4

Wszelki zmiany w treści cennika wprowadzone będą w formie aneksu do zarządzenia.

§ 5

Traci moc dotychczasowy obowiązujący cennik za wykonywane usługi przez LODR w Kalsku.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2012 roku.

 

CENNIK USŁUG
świadczonych przez
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku
z dnia 15.03.2012r.

 

POBIERZ CENNIK USŁUG w formacie PDF

POBIERZ ANEKS Nr 1
Dyrektora Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku
z dnia 01 marca 2013 roku

 

POBIERZ (Zarządzenie nr 11/2013 Dyrektora Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Kalsku z dnia 02 grudnia 2013 roku wprowadzający zmiany do zarządzenia nr 4/2012
w sprawie wprowadzenia cennika usług świadczonych
przez Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku)

 

 

Program do czytania plików w formacie PDF można pobrać z tej strony http://get.adobe.com/reader/

 

Kalendarz Wydarzeń Prewencyjnych

Dane adresowe

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Kalsk 91
66-100 Sulechów

Godziny otwarcia Ośrodka

pn - pt: 7:00 - 15:00

Dane kontaktowe

tel. 68 385-20-91 do 96
fax/tel 68 385-28-68

e-mail: sekretariat@lodr.pl