ARIMR wysyła do rolników spersonalizowane wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich za 2013 r. Wnioski można składać przez Internet

 arimr

Od 2011 roku, żeby złożyć wniosek o płatności bezpośrednie, ONW i rolnośrodowiskowe, nie trzeba wychodzić z domu. Można złożyć go przez Internet.  

Do 15 marca 2013 roku, kiedy ARiMR rozpocznie przyjmowanie wniosków o przyznanie tegorocznych płatności bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych, zostało jeszcze sporo czasu, ale już teraz dobrze byłoby przygotować się do ich wypełnienia i złożenia.  W styczniu i lutym Agencja wysyła do wszystkich rolników, którzy wcześniej korzystali z takich dopłat tzw. wnioski spersonalizowane. Są one wypełnione zgodnie z informacjami jakie Agencja posiada z lat ubiegłych i obecnie rolnik musi tylko je podpisać i wypełnić załączniki graficzne dotyczące upraw na użytkowanych przez niego działkach. Rolnicy nie muszą jednak tych wniosków składać czy przesyłać do Agencji w formie papierowej. Można je bowiem dużo łatwiej i wygodniej złożyć przez Internet. Taka możliwość istnieje od 2011 roku i bez wychodzenia z domu rolnik może złożyć jeden wspólny wniosek o przyznanie dopłat bezpośrednich, pomocy ONW i płatności rolnośrodowiskowych. By uzyskać taką możliwość rolnik musi jedynie wystąpić wcześniej do ARiMR o login i kod dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji. W tym celu trzeba złożyć w biurze powiatowym ARiMR specjalny wniosek - jest on do pobrania ze strony internetowej Agencji. Teraz w biurach powiatowych nie ma wielu interesantów, zatem załatwienie tej sprawy i otrzymanie loginu i kodu dostępu odbędzie się sprawnie. Posiadając  dostęp do systemu teleinformatycznego ARiMR, oprócz takiego prostego starania się o przyznanie dopłat bezpośrednich, wsparcia ONW i płatności rolno środowiskowych, równie łatwo  można również dokonywać zmian w Rejestrze Zwierząt Gospodarskich. Ponieważ login i kod dostępu do systemu teleinformatycznego ARiMR jest nadawany bezterminowo, z takich możliwości można korzystać także w kolejnych latach.

Wypełnienie wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich, wsparcia ONW czy płatności rolnośrodowiskowych, przez Internet nie jest trudne. Po zalogowaniu się do systemu teleinformatycznego Agencji, na ekranie monitora pokaże się wstępnie wypełniony wniosek o przyznanie tych płatności na rok 2013. Będą w nim zawarte informacje, które rolnik podał w ubiegłorocznym wniosku o przyznanie takich dopłat. Wraz z wnioskiem w systemie udostępnione zostaną załączniki graficzne, na których trzeba wyrysować swoje działki rolne. Niewątpliwą zaletą wypełniania wniosku przez Internet jest to, że system podpowie, gdzie mogły zostać popełnione błędy, podczas wypełniania wniosku. To z całą pewnością ułatwi przygotowanie poprawnego wniosku. Ważne jest, że wypełnianego wniosku o przyznanie płatności nie trzeba od razu zatwierdzać, co jest równoznaczne z jego przekazaniem do Agencji, można go zapisać, przejrzeć ponownie w późniejszym terminie, wprowadzić ewentualne poprawki i dopiero wtedy zatwierdzić. Pomocna w przygotowaniu wniosku będzie, z całą pewnością, bardzo przejrzyście przygotowana instrukcja jego wypełnienia. Przedstawia ona bowiem graficznie kolejne etapy wypełniania i złożenia wniosku przez Internet. 

Zachęcamy wszystkich rolników do składania wniosku za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej ARiMR - otwórz bezpośredni link.

Jeżeli jednak, rolnik nie chce skorzystać z tej wygodnej formy składania wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich, pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (wsparcie ONW) i płatności rolnośrodowiskowej, może wypełnić papierowy wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  właśnie wysyła do rolników takie wnioski. Dołączone do nich zostały:

 • materiały graficzne z oznaczeniem działek ewidencyjnych, które rolnik zgłosił do płatności w 2012 roku;
 • karty informacyjne zawierające dane o maksymalnym obszarze kwalifikowanym do płatności(PEG);
 • instrukcje wypełniania wniosków i załączników graficznych.

Dane na rok 2013, wpisane do wniosków, zostały przygotowane przez ARiMR w oparciu o informacje  zawarte we wnioskach składanych w 2012 roku w części dotyczącej:  danych osobowych,  działek ewidencyjnych oraz działek rolnych.

Rolnicy, którzy w roku 2012 złożyli wniosek o przyznanie płatności przez Internet nie otrzymają w roku 2013 wniosku spersonalizowanego w wersji papierowej. Dla tych rolników, wstępnie wypełniony wniosek udostępniony zostanie od razu  na stronie internetowej ARiMR.

W ramach płatności bezpośrednich  za 2013 rok rolnicy będą mogli ubiegać się o przyznanie:

 • jednolitej płatności obszarowej (JPO);
 • uzupełniającej płatności obszarowej (UPO):
 1. odo grupy upraw podstawowych,
 2. odo powierzchni uprawy chmielu, do której została przyznana płatność w roku 2006,
 3. odo powierzchni upraw roślin przeznaczonych na paszę uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce);
 • płatności uzupełniającej:
 1. odla producentów surowca tytoniowego - płatność niezwiązana do tytoniu,
 2. ow zakresie produkcji ziemniaka skrobiowego - płatność niezwiązana do skrobi;
 • wsparcia specjalnego:
 1. ospecjalnej płatności obszarowej do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych;
 2. opłatności do krów i owiec;
 3. opłatności do tytoniu;
 • płatności cukrowej;
 • oddzielnej płatności z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów);
 • oddzielnej płatności z tytułu owoców miękkich.

Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich, płatności ONW i płatności rolnośrodowiskowych przygotowane w formie papierowej należy składać w biurach powiatowych ARiMR lub rejestrowaną przesyłką pocztową.

Wnioski o przyznanie tych dopłat, niezależnie od sposobu dostarczenia ich w ARiMR, należy składać w terminie od 15 marca do 15 maja 2013 r. Na rolników, którzy złożą wnioski po tym terminie, ale nie później niż do 10 czerwca 2013 roku, nałożone zostaną sankcje finansowe polegające na redukcja należnych rolnikowi płatności o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia.
Zmiany do wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, płatności uzupełniających, specjalnej płatności obszarowej do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych, płatności ONW oraz płatności rolnośrodowiskowej można składać, bez  żadnych sankcji finansowych, do 31 maja 2013 roku. Złożenie poprawionego wniosku po tym terminie, ale nie później niż do 10 czerwca 2013 r., spowoduje obniżenie płatności do powierzchni działek rolnych, dla których dokonano zmian lub do powierzchni działek rolnych, które zostały dodane, o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia.

 

Informacje udzielane są w Lubuskim Oddziale Regionalnym ARiMR, pod adresem: 65-120 Zielona Góra al. Zjednoczenia 104

oraz pod numerem telefonu: 068 329 27 00, 095 720 81 73, na stronie www.arimr.gov.pl, oraz  pod bezpłatnym numerem infolinii 0 800 38 00 84.

 

Dane adresowe

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Kalsk 91
66-100 Sulechów

Godziny otwarcia Ośrodka

pn - pt: 7:00 - 15:00

Dane kontaktowe

tel. 68 385-20-91 do 96
fax/tel 68 385-28-68

e-mail: sekretariat@lodr.pl